Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig tillgång till Samarbetsrum behöver vi vissa personuppgifter. Utan dessa personuppgifter kan vi kan inte lägga till dig som en användare av Samarbetsrum.

Ditt namn och din e-postadress samt ev. andra uppgifter som du själv registrerar i Samarbetsrum kommer att vara synliga för deltagare i de samarbetsrum som du är deltagare i. Dessa uppgifter kommer också att vara möjliga att se för vår interna förvaltningsorganisation i syfte att tillhandhålla support för och administrera användarkonton av Samarbetsrum.

Uppgifterna kommer också att vara möjliga att se för vår leverantör av teknisk förvaltning, vidareutveckling och tredje linjens support.

När det inte längre finns ett behov av en behandling av en specifik uppgift så kommer den att gallras bort. Det innebär att inaktiva användarkonton kommer att gallras. Här kan du ta del av mer information om personuppgifter och dataskydd inom SKR.  

Om du har frågor kan du vända dig till Kontaktcenter via info@skr.se